InterBeskidy - Internet, Telewizja, Telefon - Ustroń, Wisła.
Potrzebujesz pomocy?

Dowiedz się więcej w dziale 'Kontakt' lub skorzystaj z 'Formularza kontaktowego'
Komunikat o zmianie Regulaminu « wróć do poprzedniej strony
08.01.2011
Niniejszym informujemy Abonentów, że oparciu o Uchwałę nr 1/08/2011  Zarządu INVICOM Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu z dnia 1 sierpnia 2011  r. zmianie ulega dotychczasowy Regulamin.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. zastępując dotychczasowe uregulowania z dniem 1 sierpnia 2011 r. w stosunku do Abonentów, którzy zawrą Umowę w dniu 1 sierpnia 2011 r. i po tej dacie.

W stosunku do osób będących Abonentami do dnia 31 lipca 2011 r. obowiązuje poprzedni Regulamin.

Zmiany Regulaminu są spowodowane potrzebą dostosowania działalności Sp. z o.o. do nowych potrzeb związanych z jej rozwojem w związku z  otrzymaniem środków z europejskiego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Priorytetu VIII Społeczeństwo Informacyjne "Zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do  Internetu na etapie ostatniej mili", na realizację projektu "Likwidacja białej plamy w Wiśle poprzez przyłączenie nowych odbiorców".

Regulamin został stworzony na zamówienie INVICOM Sp. z o.o. przez Biuro Prawne "IURIS CONSULTUS" specjalizujące się w tworzeniu aktów umownych. Jest to akt o bardzo wysokim stopniu profesjonalizmu i precyzji w regulacji stosunków prawnych pomiędzy Abonentem a Dostawcą.

Regulamin jest do pobrania ze strony internetowej Dostawcy, jak również w Biurze Obsługi Abonenta w Ustroniu przy ulicy Partyzantów 1.