InterBeskidy - Internet, Telewizja, Telefon - Ustroń, Wisła.
Potrzebujesz pomocy?

Dowiedz się więcej w dziale 'Kontakt' lub skorzystaj z 'Formularza kontaktowego'

Invicom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje następujące  projekty współfinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”:

 

1. „Likwidacja białej plamy  w Wiśle poprzez przyłączenie 540 odbiorców”.
 
Wartość projektu:  5 896 664,57 PLN
Udział Unii Europejskiej: 2 464 999,12 PLN
Okres realizacji 2011-2014

 

Dane teleadresowe naszej firmy:
Invicom sp. z o.o
ul. Partyzantów 1
43-450 Ustroń
Osoba do kontaktu ws realizowanego projektu: Krzysztof Bogaczewski, tel. 33 333 60 00

 

Adresy Stron Instytucji zajmujących się dofinansowaniami:

Portal Unii Europejskiej
www.europa.eu

Portal Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

www.poig.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki
www.mgip.gov.pl

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

www.wwpe.gov.pl

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
www.mac.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
www.msw.gov.pl

 

                        
 
 

                       

„Dotacje na Innowacje”, „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt infrastrukturalny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 
 
 
2. „Dostęp do Internetu w oparciu o budowę infrastruktury światłowodowej”
 
Wartość projektu:  5 136 480,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 2 418 080,00 PLN
Okres realizacji 2013-2014

Dane teleadresowe naszej firmy:

Invicom sp. z o.o
ul. Partyzantów 1
43-450 Ustroń

Osoba do kontaktu ws realizowanego projektu: Mirosław Pilipczuk

 

Adresy Stron Instytucji zajmujących się dofinansowaniami:

Portal Unii Europejskiej
www.europa.eu

Portal Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

www.poig.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki
www.mgip.gov.pl

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

www.wwpe.gov.pl

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
www.mac.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
www.msw.gov.pl

                        
 
 
„Dotacje na Innowacje”, „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt infrastrukturalny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka