InterBeskidy - Internet, Telewizja, Telefon - Ustroń, Wisła.
Potrzebujesz pomocy?

Dowiedz się więcej w dziale 'Kontakt' lub skorzystaj z 'Formularza kontaktowego'

  • Stan powietrza
  • Informacje

Monitor Powietrza InterBeskidy

Monitor Powietrza InterBeskidy to system stworzony dla mieszkańców Ustronia i Wisły. Pozwala zobaczyć na żywo, jak wygląda jakość powietrza w okolicy. Problem w Beskidach w dużej mierze zależy od samych mieszkańców, warto mieć świadomość skali problemu również w naszym mieście. Wyniki jakie pokazuje obecna zima pomogą włodarzom miast na podjęcie efektywnych działań naprawczych eliminujących źródła zanieczyszczenia powietrza, od działań edukacyjnych po wymianę pieców w konkretnych miejscach i lepsze planowanie transportu.

Dzięki lokalnej inicjatywie, może być jeszcze więcej czujników powietrza w naszej okolicy.

Inicjatywa społeczna InterBeskidy - lokalnego dostawcy Internetu światłowodowego, to cały system do porównywania zebranych informacji z czujników. Operator zakupił 4 takie czujniki oraz uruchomił infrastrukturę sprzętowo programową, która działa i zbiera dane od grudnia 2018. Pierwszymi Lokalnymi partnerami zimowej akcji Monitor Powietrza InterBeskidy są Ustroński Alarm Smogowy z którym konsultowaliśmy lokalizacje umieszczenia pierwszych czujników oraz członkowie komitetu Ustroń Tworzymy Razem którzy zasponsorowali czujnik na ul. 3 Maja 44. Zapraszamy firmy i osoby prywatne do przyłączania się do tej lokalnej Inicjatywy. Oferujemy w ramach akcji zakup czujnika w hurtowej cenie, bezpłatny montaż i konfiguracje urządzenia oraz podłączenie do infrastruktury analitycznej InterBeskidy za darmo. Im więcej czujników tym większa świadomość problemu i szansa na szybsze jego rozwiązanie…

Jak działa czujnik…

Czujniki InterBeskidy mierzą i zapisują co minutę stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10 dając informację o jakości powietrza w lokalizacji, w której są umieszczone. Wyniki jakie możecie odczytywać z czujników InterBeskidy to informacja o poziomie zanieczyszczenia powietrza a co za tym idzie kiedy można bezpiecznie przebywać na zewnątrz a kiedy warto przełożyć wyjście na spacer;)

Co to pył zawieszony PM 2,5 …

to bardzo drobne cząstki: o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego dla pyłu PM 2,5 wynosi 25 µg/m3.

www.polskialarmsmogowy.pl

Co to pył zawieszony PM 10…

Składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących zlepkiem różnych substancji. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. rakotwórczy benzo[a]piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM 10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (ok. jednej piątej grubości ludzkiego włosa), które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3. Poziom informowania - 200 µg/m3. Poziom alarmowy - 300 µg/m3

www.polskialarmsmogowy.pl

Instalacja czujników wykonywana była w różnych terminach więc porównując dane zbiorcze czujników warto znać dzień od którego zbierane są dane dla poszczególnych lokalizacji:
 
Ustroń ul. Traugutta (Centrum) – 28.11.2018
Ustroń ul. Grabowa (Poniwiec) - 29.11.2018
Ustroń ul. Źródlana (Zawodzie) - 1.12.2018
Ustroń ul. Różana (Hermanice) - 18.01.2019
Ustroń ul. 3 Maja 44 (Centrum) - 19.01.2019
Wisła ul. 1 Maja (Centrum) - 28.11.2018